Rorsmansdeklaration Saltholm Runt 2021
Klass*
*
HH.MM.SS
*
Båtens namn
*
För & efternamn
*
Formatet - SWE 1234
*

Målgång

*
HH.MM.SS
*
Ange segelnummer
*
Ange segelnummer
*
YYYY-MM-DD