SKADEANMÄLAN MSS

MSS alla redskap är grunden i många delar av verksamheten. Det är många olika brukare och slitaget är väldigt högt. För att MSS flotta skall kunna fungera samt att underhåll och reparationer kan hinnas med i tid behöver alla hjälpas åt att rapportera in skador direkt när de har hänt.

Du som är MSS medlem, tränare, funktionär, instruktör eller annan användare skall känna till hur den båt som skall användas fungerar och då framför allt verka för så lite slitage som möjligt, ett exempel är att en MSS följebåt har ett antal tusen växlingar per säsong där det är viktigt att så att växla distinkt (ej långsamt) samt varmköra motor och drev innan planing detta sparar mycket liv i en motor.

*
*
För & Efternamn
*
*
*
Ange klockslag HH:MM och datum YYYY-MM-DD
*
*
*
1 = Fullt användningsbar
Skönhetsfel, något saknas eller är trasigt men påverkar inte funktionerna.
2 = Användbar men med försiktighet
Bör repareras vid tillfälle, Ex. en grundstötning kan ge följd fel varför alla måste rapporteras
3 = Ej användbar
Behöver repareras innan användning