Här kan du lämna en önskan om bokning.
Vi besvarar via mail.

*
Är du privat - skriv det.
*
O.B.S. om detta inte stämmer/uteblir blir det ingen bokning.
*
*
*
*
*
Kolla på vår kalender om det är ledigt.
Önskas flera dagar samma tid använd kommatecken mellan dagar.
Bokningstid*