Anmälan till nyhetsbrev och informationsutskick
(Ej obligatoriskt)
*
Jag godkänner att Laknäs-Östanhol sparar mina uppgifter.*
Vi sparar dina uppgifter enbart för att kunna skicka dig nyhetsbrev och information kring vad som händer i byarna. Ingen annan än behöriga i styrelsen för Laknäs-Östanhols byalag kan se dina uppgifter.