Tid for pass

 

Det er store begrensninger i norsk passproduksjon, og det kan bli lang leveringstid. Thales, leverandøren av norske pass, melder om råvaremangel og redusert produksjonskapasitet. Råvaremangelen skyldes pandemien og krigen i Europa. Situasjonen rammer Norge og flere andre europeiske land. Vi ber derfor søkere som allerede er i besittelse av et annet lands pass, og som ikke umiddelbart har behov for norsk pass, om å vente med å levere sin søknad til høsten 2022.

Det er lagt ut tider et par måneder fremover. Ved å klikke på fliken "Ledig", vil første ledige tid dukke opp. Dukker ingen tider opp, betyr dette at det er fullbooket.

VIKTIG! Dokumentasjonskrav står på vår hjemmeside. Vennligst reserver ett tidspunkt per person og i søkers navn (også barn). Flere bestillinger i samme navn vil bli slettet. Dersom du ikke kan møte, vennligst avbestill i timesbestillingssystemet eller ta kontakt med konsulatavdelingen. 

Dersom du har akutt behov for pass (saker der liv og helse står på spill), vennligst kontakt oss på e-post konsulat.stockholm@mfa.no.