Funktionar_cafeteria_hopp

Välkommen att anmäla dig som funktionär i cafeterian (1-2 st per pass) 
Här behövs ingen hästvana. Du säljer fika och lättare förtäring som ni förbereder tillsammans. Ser till att det är rent och snyggt i cafeterian under hela dagen.