Kalender KLASS Arena

TIPS VID BOKNING !
Titta gärna i veckovyn, då är det lättare att se redan bokade tider.
Alla mörka fält är tider som är bokade, oavsett om fältet ligger till vänster eller höger i spalten, endast hela vita fält är bokningsbara.

Vid frågor kontakta Ingeborg på tel: 070-243 26 33