Kvällsvandring 2023

Syftet med vandringarna är att skapa större trygghet för våra ungdomar och i området.

Vi utgår från Ängby torg där vi möts vid Ängby Pizzeria 20.45. På pizzerian finns en ryggsäck med gula västar som gör oss synliga för dem som själva önskar få kontakt med oss. Under kvällen går vi framförallt i områdena Norra Ängby, Bromma Kyrka, Beckomberga och ner mot Ängbybadet. Vi delar upp oss i grupper beroende på hur många vi blir, men vandrar alltid minst 2 personer tillsammans. Vi avslutar vandringen ca 23.30 beroende på hur läget är.

På fredagar är även Fältgruppen Bromma ute. Ring dem gärna innan ni går ut så vet de om att vi är ute i området. Ni når dem på 076-120 61 90.

Bra att veta under kvällsvandring:

  • Huvudregeln är att ni ska agera utifrån er egen säkerhet i första hand. Rådgör gärna med fältassistenter och/eller polis.
  • Platser där ungdomar brukar vistas varierar, men generellt är det bland annat på skolgårdar, förskolegårdar, idrottsplatser, parker och nära vatten såsom badplatser och grillplatser
  • Ha ett öppet förhållningssätt när ni träffar ungdomar ute och visa att ni är där för deras trygghets skull. Säg gärna hej, förklara vilka ni är och erbjud stöd vid behov. Ju fler vuxna vi är ute desto tryggare Bromma
  • Stöter ni på kraftigt berusade ungdomar ska ni i första hand ringa hens vårdnadshavare. Lämna inte platsen oavsett om ungdomens vänner är i närheten, då ungdomens säkerhet inte bör läggas på dennes jämnåriga vänner. Om ungdomen är tillräckligt berusad för att inte kunna ta sig hem och/eller okontaktbar ring 112.
  • Vid annan farlig situation och/eller när ett brott misstänkts ha begåtts (ex. misshandel, lagning, rån, trakasserier) ska polisen kontaktas på antingen 11414 eller 112 och kontakta därefter fältgruppen.
  • Tänk på att endast polis får beslagta alkohol eller droger, gå in på privata fester och visitera personer.