Tjänstgöringsschema Älvåsa 2024

Välkommen till vårt bokningsschema för tjänstgöring på Älvåsa!

Du kan välja mellan att boka in dig på ett kökspass eller parktjänstpass.

Parktjänstpasset ligger veckovis, du bokar in dig med namn på måndagspasset men fördelar tiden du är på Älvåsa över veckan.  

För instruktioner om hur du bokar in dig på ett pass, klicka på denna länk: Tjänstgöringsschema - manual

För arbetsbeskrivning, klicka på denna länk: Arbetsbeskrivning tjänstgörare - kök & park

Problem? Ring eller maila Älvåsa på 0292-43020 / alvasacafe@gmail.com