Schema för samlingssal på Norgegatan 2

För allas trivsel så är det viktigt att ni själva städar lokalen efter att ni använt den.