Hjälp för passbokning

Vänligen ring 073 056 16 63 eller skriv till info@aktivvoxnadalen.se

Beskrivning av använda symboler
 
 Ledig pass, klicka för att boka
 Ej tillgänglig pass, klicka för mer information
√Du är inbokad på eller står på väntlista för denna pass

Att navigera i schemat

Du kan gå till ett annat datum genom att klicka på pilarna, eller genom att klicka i månadskalendern på höger sida.

Att skapa bokningar

Skapa nya bokningar genom att klicka på en tillgänglig pass. Du kan redigera tidigare skapade bokningar genom att klicka på den pass det gäller. Tabellen nedan visar vem som får skapa eller redigera bokningar. Administratören väljer vilken information som måste anges och vem som kan göra ändringar i schemat. När ett fönster är i vägen kan du bara flytta det genom att klicka och dra i titelraden.

Åtkomstinställningar för detta schema

Vem kan skapa ett inloggningsnamn:Endast medlemmar som är specificerade i förväg av administratören kan logga in.
Vem kan se schemat:Vem som helst som känner till webbadressen kan se
Vem kan lägga till bokningar:Medlemmar måste logga in för att kunna lägga till något
Vem kan ändra bokningar:Alla som kan lägga till något, kan ändra egna bokningar

Tillbaka