Inloggningshjälp för schema "Hela bygdegarden"

Beroende på administratörens inställningar kan du behöva logga in för att kunna se schemat eller göra ändringar i det. Endast användare som i förväg specifierats av administratören kan logga in. Dina inloggningsuppgifter kan användas för alla scheman som tillhör konto "Anumarks bygdegard".

Kontakta administratören för frågor rörande applikationen.

Tillbaka