Hjälp för Wod

Välkommen till schema Wod. Kontakta administratören för frågor rörande applikationen.
Beskrivning av använda symboler
 
 Ledigt pass, klicka för att boka
 Ej tillgängligt pass, klicka för mer information
√Du är inbokad på eller står på väntlista för detta pass

Att navigera i schemat

Du kan gå till ett annat datum genom att klicka på pilarna, eller genom att klicka i månadskalendern på höger sida. Du kan välja mellan olika schemavyer, du kan t.ex. visa en hel månad eller bara en dag på en sida genom att klicka på motsvarande flik. Du kan se en lista över lediga tider genom att klicka på fliken 'Utbud'

Att skapa anmälningar

Skapa nya anmälningar genom att klicka på ett tillgängligt pass. Du kan redigera tidigare skapade anmälningar genom att klicka på det pass det gäller. Tabellen nedan visar vem som får skapa eller redigera anmälningar. Administratören väljer vilken information som måste anges och vem som kan göra ändringar i schemat. När ett fönster är i vägen kan du bara flytta det genom att klicka och dra i titelraden.

Åtkomstinställningar för detta schema

Vem kan skapa ett inloggningsnamn:Endast användare som kan det delade lösenordet kan skapa ett inloggningsnamn.
Vem kan se schemat:Vem som helst som känner till webbadressen kan se
Vem kan lägga till anmälningar:Användare måste logga in för att kunna lägga till något
Vem kan ändra anmälningar:Alla som kan lägga till något, kan ändra egna anmälningar

Tillbaka