Hjälp för HT 2021

Vänligen skriv till post@enkopingsrk.se eller ring 0171-316 11

Beskrivning av använda symboler
 
 Ledig Aktivitet, klicka för att boka
 Ej tillgänglig Aktivitet, klicka för mer information
√Du är inbokad på eller står på väntlista för denna Aktivitet

Att navigera i schemat

Du kan gå till ett annat datum genom att klicka på pilarna, eller genom att klicka i månadskalendern på höger sida. Du kan välja mellan olika schemavyer, du kan t.ex. visa en hel månad eller bara en dag på en sida genom att klicka på motsvarande flik. Du kan se en lista över lediga tider genom att klicka på fliken 'Utbud'

Att skapa bokningar

Skapa nya bokningar genom att klicka på en tillgänglig Aktivitet. Du kan redigera tidigare skapade bokningar genom att klicka på den Aktivitet det gäller. Tabellen nedan visar vem som får skapa eller redigera bokningar. Administratören väljer vilken information som måste anges och vem som kan göra ändringar i schemat. När ett fönster är i vägen kan du bara flytta det genom att klicka och dra i titelraden.

Åtkomstinställningar för detta schema

Vem kan skapa ett inloggningsnamn:Vem som helst som känner till adressen kan skapa ett inloggningsnamn.
Vem kan se schemat:Vem som helst som känner till webbadressen kan se
Vem kan lägga till bokningar:Medarbetare måste logga in för att kunna lägga till något
Vem kan ändra bokningar:Alla som kan lägga till något, kan ändra egna bokningar

Tillbaka