Inloggningshjälp för schema "Funktionar sjukvardare hopp"

Beroende på administratörens inställningar kan du behöva logga in för att kunna se schemat eller göra ändringar i det. Vem som helst som känner till adressen kan skapa ett inloggningsnamn. Dina inloggningsuppgifter kan användas för alla scheman som tillhör konto "Fars test".

Kontakta administratören för frågor rörande applikationen.

Tillbaka