Hjälp för Workshops

Välkommen till schema Workshops. Kontakta administratören för frågor rörande applikationen.
Beskrivning av använda symboler
 
 Ledig händelse, klicka för att boka
 Ej tillgänglig händelse, klicka för mer information
√Du är inbokad på eller står på väntlista för denna händelse

Att navigera i schemat

Du kan gå till ett annat datum genom att klicka på pilarna, eller genom att klicka i månadskalendern på höger sida. Du kan välja mellan olika schemavyer, du kan t.ex. visa en hel månad eller bara en dag på en sida genom att klicka på motsvarande flik. Du kan få en lista över lediga tider i agendan genom att klicka på fliken 'Utbud'

Att skapa bokningar

Skapa nya bokningar genom att klicka på en tillgänglig händelse. Du kan redigera tidigare skapade bokningar genom att klicka på den händelse det gäller. Tabellen nedan visar vem som får skapa eller redigera bokningar. Administratören väljer vilken information som måste anges och vem som kan göra ändringar i schemat. När ett fönster är i vägen kan du bara flytta det genom att klicka och dra i titelraden.

Åtkomstinställningar för detta schema

Vem kan skapa ett inloggningsnamn:Vem som helst som känner till adressen kan skapa ett inloggningsnamn.
Vem kan se schemat:Vem som helst som känner till webbadressen kan se
Vem kan lägga till bokningar:Alla som kan se kan ändra
Vem kan ändra bokningar:Endast administratören kan göra ändringar

Tillbaka