Hjälp för kurser och workshoppar

Fungerar det inte som det ska? Maila hej@wormwoodhantverk.se för hjälp.

Beskrivning av använda symboler
 
 Ledig workshop, klicka för att boka
 Ej tillgänglig workshop, klicka för mer information
√Du är inbokad på eller står på väntlista för denna workshop

Att navigera i schemat

Du kan gå till ett annat datum genom att klicka på pilarna, eller genom att klicka i månadskalendern på höger sida. Du kan välja mellan olika schemavyer, du kan t.ex. visa en hel månad eller bara en dag på en sida genom att klicka på motsvarande flik. Du kan se en lista över lediga tider genom att klicka på fliken 'Utbud'

Att skapa anmälningar

Skapa nya anmälningar genom att klicka på en tillgänglig workshop. Du kan redigera tidigare skapade anmälningar genom att klicka på den workshop det gäller. Tabellen nedan visar vem som får skapa eller redigera anmälningar. Administratören väljer vilken information som måste anges och vem som kan göra ändringar i schemat. När ett fönster är i vägen kan du bara flytta det genom att klicka och dra i titelraden.

Åtkomstinställningar för detta schema

Vem kan skapa ett inloggningsnamn:Vem som helst som känner till adressen kan skapa ett inloggningsnamn.
Vem kan se schemat:Vem som helst som känner till webbadressen kan se
Vem kan lägga till anmälningar:Alla som kan se kan ändra
Vem kan ändra anmälningar:Endast administratören kan göra ändringar

Tillbaka