Hjälp för retreat

Vänligen ring 072-7202633 eller skriv till gunnar@esping.com

Beskrivning av använda symboler
 
 Ledig klass, klicka för att boka
 Ej tillgänglig klass, klicka för mer information
√Du är inbokad på eller står på väntlista för denna klass

Att navigera i schemat

Du kan se en lista över lediga tider genom att klicka på fliken 'Utbud'

Att skapa bokningar

Skapa nya bokningar genom att klicka på en tillgänglig klass. Du kan redigera tidigare skapade bokningar genom att klicka på den klass det gäller. Tabellen nedan visar vem som får skapa eller redigera bokningar. Administratören väljer vilken information som måste anges och vem som kan göra ändringar i schemat. När ett fönster är i vägen kan du bara flytta det genom att klicka och dra i titelraden.

Åtkomstinställningar för detta schema

Vem kan skapa ett inloggningsnamn:Vem som helst som känner till adressen kan skapa ett inloggningsnamn.
Vem kan se schemat:Vem som helst som känner till webbadressen kan se
Vem kan lägga till bokningar:Alla som kan se kan ändra
Vem kan ändra bokningar:Endast administratören kan göra ändringar

Tillbaka