Hjälp för Vintern 2021-2022

För kontakt & mer information
Hemsida: https://boraskrocketsallskap.wordpress.com
E-post: boraskrocketsallskap@outlook.com
Mobiltelefon: 0707-29 62 33

Beskrivning av använda symboler
 
 Bokning skapad av någon annan
 Bokning skapad av dig, klicka för att redigera
 Ledig plats, klicka för att skapa en bokning

Att navigera i schemat

Du kan gå till ett annat datum genom att klicka på pilarna, eller genom att klicka i månadskalendern på höger sida. Du kan välja mellan olika schemavyer, du kan t.ex. visa en hel månad eller bara en dag på en sida genom att klicka på motsvarande flik. Du kan se en lista över lediga tider genom att klicka på fliken 'Utbud'

Att skapa bokningar

Skapa nya bokningar genom att klicka på ett tomt utrymme i schemat. Du kan redigera tidigare skapade bokningar genom att klicka på dem. Tabellen nedan visar vem som får skapa eller redigera bokningar. Administratören väljer vilken information som måste anges och vem som kan göra ändringar i schemat. När ett fönster är i vägen kan du bara flytta det genom att klicka och dra i titelraden.

Åtkomstinställningar för detta schema

Vem kan skapa ett inloggningsnamn:Endast användare som i förväg specifierats av administratören kan logga in.
Vem kan se schemat:Vem som helst som känner till webbadressen kan se
Vem kan lägga till bokningar:Användare måste logga in för att kunna lägga till något
Vem kan ändra bokningar:Alla som kan lägga till något, kan ändra egna bokningar

Tillbaka