Hjälp för Träningspass CrossFit Norrort

Kontakta info@crossfitnorrort.se eller ring 070-925 69 35 vid frågor.

Beskrivning av använda symboler
 
 Ledig klass, klicka för att boka
 Ej tillgänglig klass, klicka för mer information
√Du är inbokad på eller står på väntlista för denna klass

Att navigera i schemat

Du kan gå till ett annat datum genom att klicka på pilarna, eller genom att klicka i månadskalendern på höger sida. Du kan se en lista över lediga tider genom att klicka på fliken 'Utbud'

Att skapa reservationer

Skapa nya reservationer genom att klicka på en tillgänglig klass. Du kan redigera tidigare skapade reservationer genom att klicka på den klass det gäller. Tabellen nedan visar vem som får skapa eller redigera reservationer. Administratören väljer vilken information som måste anges och vem som kan göra ändringar i schemat. När ett fönster är i vägen kan du bara flytta det genom att klicka och dra i titelraden.

Åtkomstinställningar för detta schema

Vem kan skapa ett inloggningsnamn:Vem som helst som känner till adressen kan skapa ett inloggningsnamn.
Vem kan se schemat:Vem som helst som känner till webbadressen kan se
Vem kan lägga till reservationer:Användare måste logga in för att kunna lägga till något
Vem kan ändra reservationer:Alla som kan lägga till något, kan ändra egna reservationer

Tillbaka