Hjälp att använda bokningssidan Föredrag

Vänligen kontakta oss på tel. 0451-84325 eller maila oss på info@hggk.se.

Till vår kontaktsida

Beskrivning av använda symboler
 
 Ledig händelse, klicka för att boka
 Fullbokad händelse, klicka för mer information
 Du är inbokad på eller står på väntlista för denna händelse

Att navigera i schemat

Du kan se en lista över lediga tider genom att klicka på fliken ’Utbud’

Att skapa bokningar

Skapa nya bokningar genom att klicka på en tillgänglig händelse. Du kan redigera tidigare skapade bokningar genom att klicka på den händelse det gäller. Tabellen nedan visar vem som får skapa eller redigera bokningar. Administratören väljer vilka uppgifter som måste anges och vem som kan göra ändringar i schemat. När ett fönster är i vägen kan du bara flytta det genom att klicka och dra i rubrikraden.

Åtkomstinställningar för detta schema

Vem kan skapa inloggningsnamn:Vem som helst som känner till adressen kan skapa ett inloggningsnamn.
Vem kan se schemat:Vem som helst som känner till webbadressen kan se
Vem kan lägga till bokningar:Alla som kan se kan ändra
Vem kan ändra bokningar:Endast administratören kan göra ändringar

Tillbaka