Hjälp för Spårkurs

Välkommen till schema Spårkurs. Kontakta administratören för frågor rörande applikationen.
Beskrivning av använda symboler
 
 Ledigt kurstillfälle, klicka för att boka
 Ej tillgängligt kurstillfälle, klicka för mer information
√Du är inbokad på eller står på väntlista för detta kurstillfälle
 Ej ledig

Att navigera i schemat

Du kan se en lista över lediga tider genom att klicka på fliken 'Utbud'

Att skapa anmälningar

Skapa nya anmälningar genom att klicka på ett tillgängligt kurstillfälle. Du kan redigera tidigare skapade anmälningar genom att klicka på det kurstillfälle det gäller. Tabellen nedan visar vem som får skapa eller redigera anmälningar. Administratören väljer vilken information som måste anges och vem som kan göra ändringar i schemat. När ett fönster är i vägen kan du bara flytta det genom att klicka och dra i titelraden.

Åtkomstinställningar för detta schema

Vem kan skapa ett inloggningsnamn:Vem som helst som känner till adressen kan skapa ett inloggningsnamn.
Vem kan se schemat:Vem som helst som känner till webbadressen kan se
Vem kan lägga till anmälningar:Alla som kan se kan ändra
Vem kan ändra anmälningar:Endast administratören kan göra ändringar

Tillbaka