Hjälp att använda bokningssidan Träning

Vänligen kontakta Susanne Henning 0704-123 454 eller maila susanne.450041@telia.com

Beskrivning av använda symboler
 
 Ledig klass, klicka för att boka
 Fullbokad klass, klicka för mer information
 Du är inbokad på eller står på väntlista för denna klass

Att navigera i schemat

Du kan gå till ett annat datum genom att klicka på pilarna, eller genom att klicka i månadskalendern på höger sida. Du kan välja mellan olika vyer, t.ex. titta på en hel månad eller bara en dag genom att klicka på motsvarande flik. Du kan se en lista över lediga tider genom att klicka på fliken ’Utbud’

Att skapa bokningar

Skapa nya bokningar genom att klicka på en tillgänglig klass. Du kan redigera tidigare skapade bokningar genom att klicka på den klass det gäller. Tabellen nedan visar vem som får skapa eller redigera bokningar. Administratören väljer vilka uppgifter som måste anges och vem som kan göra ändringar i schemat. När ett fönster är i vägen kan du bara flytta det genom att klicka och dra i rubrikraden.

Åtkomstinställningar för detta schema

Vem kan skapa inloggningsnamn:Vem som helst som känner till adressen kan skapa ett inloggningsnamn.
Vem kan se schemat:Vem som helst som känner till webbadressen kan se
Vem kan lägga till bokningar:Kunder måste logga in för att kunna lägga till något
Vem kan ändra bokningar:Alla som kan lägga till något, kan ändra egna bokningar

Tillbaka