Inloggningshjälp för schema "Kvarterslokal"

Beroende på administratörens inställningar kan du behöva logga in för att kunna se schemat eller göra ändringar i det. Endast Medlemmar Turkosens som kan det delade lösenordet kan skapa ett inloggningsnamn. Dina inloggningsuppgifter kan användas för alla scheman som tillhör konto "turkosen".

Kontakta administratören för frågor rörande applikationen.

Tillbaka