Storabastu(8) | Lillabastu(8)

Välkommen till vårt bokningssystem! 

Om du får förhinder, vänligen avboka så fort som möjligt, så att någon annan kan få din plats.

Vid avbokning SMS:a nedanstående info till 070 098 32 99
– namn och efternamn
– datum och klockslag
– hur många platser ska avbokas
– vilken bastu
– har betalat eller har inte betalat

Om du lämnar återbud senare än 24 timmar är återbetalning ej möjligt!