Bokning av Båthuset inklusive Området

Servicehus med toaletter och pentry ingår i bokningen (karta)

Bokningar för 2023 öppnar den 1 november 2021.

Ser det krångligt ut? Klicka här för hjälp.

Bokningsregler

Obs! Bokning här omfattar INTE paviljongen. Vill du boka Paviljong+Båthus+Området kan du göra det genom att klicka här.

Tillgång till lokaler och område kl. 12 dagen före huvudbokning till kl. 18 dagen efter. (Obs Båthuset ska vara utrymt och städat senast kl.14)

Sommartid (15/5-15/9)
Vintertid hyrs inte båthuset ut.

Beskrivning av lokal & utrustning i Teknisk beskrivning.

Pris: 8000 kr

Klicka här för fullständig prislista

Observera att föreningen har ett ansvar gentemot myndigheter att tillse att lokaler används i enlighet med rådande pandemilagar!

Om du vill ha hjälp med att boka eller om du vill göra en bokning på ett datum som delvis är blockerat, vänligen kontakta oss på:
Telefonnummer 070-8384012 eller
bokning@vertatur.com