Bokning av Paviljongen och området

Tillgång till lokaler och område kl. 12 dagen före huvudbokning till kl. 18 dagen efter. (karta)

Bokningar för 2023 öppnar den 1 november 2021.

Ser det krångligt ut? Klicka här för hjälp.

Bokningsregler

Obs! Bokning här omfattar INTE Båthuset. Vill du boka Paviljong+Båthus+Området kan du göra det genom att klicka här.

Pris Sommartid (15/5-15/9): 6000 kr
Pris Vintertid (16/9-14/5) (uppvärmt & snöröjt vid ev. snö): 7000 kr

Klicka här för fullständig prislista

Observera att föreningen har ett ansvar gentemot myndigheter att tillse att lokaler används i enlighet med rådande pandemilagar!

Om du vill ha hjälp med att boka eller om du vill göra en bokning på ett datum som delvis är blockerat, vänligen kontakta oss på:
Telefonnummer 070-8384012 eller
bokning@vertatur.com