Bokning av lokaler under kortare tid

Här kan du boka lokaler under en kortare tid. Bokningen omfattar 6 timmar och måste börja och sluta samma dag, inklusive förberedelser och städning. (karta)

Bokningar för 2023 öppnar den 1 november 2021.

Tiderna i schemat är fasta mellan 12:00 och 18:00. Under förutsättning att lokalen är ledig kan du dock påbörja bokningen tidigare eller senare än 12. Gör bokningen i detta schema först och kontakta sedan oss för justering av tiden.

Kontakta oss på telefonnummer 070-838 40 12 eller bokning@vertatur.com

Pris korttidshyra:

Paviljong Sommartid: 3000 kr

Paviljong vintertid: 3500 kr

Båthus (enbart sommartid): 4000 kr

Enbart paviljongområdet (med servicehus + toaletter + pentry): 1500 kr

Observera att föreningen har ett ansvar gentemot myndigheter att tillse att lokaler används i enlighet med rådande pandemilagar!

Strandpaviljongen 3 500,00 kr 6:00
Båthuset 4 000,00 kr 6:00
Paviljongområdet 1 500,00 kr 6:00