Bokningskalender för Luleå Brukshundklubb

Kalendern används i första hand för att schemalägga klubbens anläggning för tävlingar, kurser och gemensamma träningar. Vintertid kan man även använda den för att boka lilla träningsrummet i klubbstugan.

Notera att  kalendern är uppdelad i tre olika resurser (Träning, Kurser mm och Övrigt) som schemaläggs oberoende. Detta är för att få lite flexibilitet där man kan boka olika delar av anläggningen för parallella aktiviteter, då systemet inte tillåter överlappande bokningar av samma resurs. Nu får man istället använda Övrigt resursen för att till exempel lägga till en andra kursbokning vid en tidpunkt.

För att det skall fungera är det därför viktigt att man skriver vilken del av klubben man avser nyttja i sin bokning, samt att man försäkrar sig om att man inte dubbelbokar samma del med en annan resurs.