SeniorNet Uppsalas kurser och aktiviteter hösten 2020

BLÄDDRA NER PÅ SIDAN FÖR ATT SE EN ÖVERSIKT
För mer information klickar du på den önskade aktiviteten.
Antalet som redan bokat visas som en siffra i kolumnen "Bokningar".
Vissa kurser har ett begränsat antal deltagare och står det t ex "3/7", betyder det att kursen har 3 bokade av totalt 7 möjliga platser.
Observera att alla möten för närvarande är digitala via Zoom.

DU BEHÖVER BOKA PLATS FÖR ATT KUNNA DELTA
Klicka först på den önskade aktiviteten.
Klicka sen på knappen Ny Bokning.
Då öppnas ett bokningsformulär där du ska ange:
  - Namn: Ditt för- och efternamn
  - E-post:
Den e-postadress som bokningsbekräftelsen ska skickas till
  - Telefon: Det telefonnummer som vi kan nå dig på
  - Medlem: Välj mellan alternativen "Medlem" eller "Ej medlem" avseende medlemskap i SeniorNet Uppsala
  - Övrigt: Här kan du notera eventuella frågor
När du har fyllt i allt klickar du på knappen Skapa Bokning

DU FÅR EN BEKRÄFTELSE PÅ DIN BOKNING
Bokningsbekräftelsen skickas till den e-postadress som du angav.
Om en kurs skulle vara fullbokad kan du välja att ställa dig i kö genom att klicka på Ställ på väntelista.

KONTAKTA ANSVARIG FÖR AKTIVITETEN OM DU HAR FRÅGOR
Enklast genom e-post till seniornetuppsala@gmail.com. Ange namn på den du vill ha kontakt med i mejlets ämnesfält.
Vill du ringa till oss så hittar du kontaktuppgifter på vår hemsida uppsala.seniornet.se.

OM DU KÄNNER DIG OSÄKER
Har du några frågor om hur man använder vår bokningsfunktion, tveka inte att slå en signal till Beatrice på 018-888 02 08, för en personlig guidning!