SeniorNet Uppsalas aktiviteter

BLÄDDRA NER PÅ SIDAN FÖR ATT SE ÖVERSIKTEN
Läs mer
om en aktivitet genom att klicka på den.
Antal som har bokat visas i kolumnen Bokningar.
Kurser på Storgatan 11 har ett begränsat antal deltagare. Bokningsläget visas med siffror åtskilda av ett snedstreck. T ex betyder 4/6 att 4 av max 6 platser är bokade och 6/6 att kursen är fullbokad. Då kan du ändå göra en bokning och ställa dig på väntelista. Anmäl dig minst några dagar före kursstart, så att kursledaren hinner kontakta dig innan kursen börjar.
Digitala tematräffar har ingen begränsning av antalet deltagare, men vi kan inte administrera bokningar efter kl 18 dagen innan en träff, eftersom ansvarig ledare måste hinna att förbereda utskick av inbjudan till videomötet.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT  BOKA EN PLATS
Klicka först
på den önskade aktiviteten.
Klicka sen på knappen  Ny Bokning  
Då öppnas bokningsformuläret där du anger:
  - Namn: För- och efternamn
  - E-post:
Adress dit bokningsbekräftelsen skickas
  - Telefon: Ett nummer vi kan nå dig på
  - Medlem: Välj "Medlem" eller "Ej medlem" i SeniorNet Uppsala
  - Övrigt: Eventuella frågor
När du fyllt i allt klickar du på knappen  Skapa Bokning   

DU FÅR EN BEKRÄFTELSE PÅ DIN BOKNING
Bokningsbekräftelsen
skickas till den e-postadress som du angav. Kolla i din mapp för skräppost, om en bekräftelse inte skulle dyka upp!

KONTAKTA ANSVARIG FÖR AKTIVITETEN OM DU HAR FRÅGOR
Enklast genom e-post till seniornetuppsala@gmail.com. Ange namn på den du vill ha kontakt med i mejlets ämnesfält.
Vill du ringa till oss finns kontaktuppgifter på hemsidan uppsala.seniornet.se.