Gästuppstallning

*Uppstallning < 3 timmar är gratis för medlemare,  Hyra > 3 timmar kostar 150 kr/dygn

* Vid uppstallning under tre timmar ingår befintligt spån i boxarna. Vid dygnshyra ingår 1 spånbal vid behov.

* Boxdygnet påbörjas och avslutas (incheckning och utcheckning) 12:00

* Boxarna lämnas mockade och spånade.

* Skador som uppkommer ersätts av hyresgästen

* Hyresavgiften erläggs i förskott, via swish eller bankgiro

* Hästen ska vara vaccinerad  i enlghet med TR och ska inte bära på parasiter.

* Uteboxarna omfattas inte av helgjouren eller stallpersonalen.

* Uppstallning i utebox sker på egen risk.

* Det är förbjudet att tillträda stallbyggnaden med häst.

* Du får inte tillträda gästboxarna om hästen under de senaste tre veckorna vistats i stall där smittsam sjukdom förekommit, inte heller i stall där misstanke om sådan sjukdom förekommit.