Bokningssida Ridplan

 

Avgiften för bokningen SKALL finnas på klubbens konto (bg 5832-2439) senast samma dag som bokningen avser om det inte gäller en helgdag då bokningsavgiften skall vara inbetalad senast sista vardagen före bokningstillfället. 

 

Bokning medlem med ridhuskort 100:-/tim

Bokning medlem ej ridhuskort 150:-/tim

Bokning ej medlem 200:-/tim