Schema för V-Crews pass

Välkommen till vårt bokningssystem!

Bokningen öppnar sex (6) dagar innan passet startar och stängs 60 min innan passet börjar. Man kan ändra/radera sin existerande bokning senast 90 min innan passets start och därefter är bokningen fryst.

En bokning som görs mellan 60-90 minuter innan passets start kan alltså EJ ändras/avbokas utan man förväntas då använda sin bokade plats.

Vi ber er vänligen att vid förhinder vara noga med att avboka innan 90-minutersgränsen så att inte någon annan riskerar att missa sin träning på grund av att bokade platser står tomma och inte används!

Automatiskt kösystem finns i bokningssystemet.

Vi ses, varmt välkomna!

Vänliga hälsningar, 

♥ V-Crew ♥