Hjälp för ny användare i konto "AYoga"

Beroende på administratörens inställning kan du behöva logga in för att använda denna applikation. Om du skapar ett användarnamn kan du använda det för alla applikationer i kontot "AYoga".

Administratören avgör vem som kan skapa ett nytt användarnamn. Nuvarande inställning: Vem som helst som känner till adressen kan skapa ett inloggningsnamn.

Kontakta administratören för frågor rörande applikationen.

Tillbaka