Webbutvecklare? Expandera ditt utbud med våra tjänster

Utvidga din produktportfölj
Bli återförsäljare
Att delta är gratis
Du bestämmer själv vad du vill ta betalt av dina kunder.

Återförsäljare kan rebranda vårt system och erbjuda det som del av deras eget tjänsteutbud, eller sälja det som en del av ett större projekt. Som återförsäljare kan du ta hand om den initiala installationen av dina kunders konton, liksom fakturering, kundtjänst och ev. ytterligare tjänster. Om du endast vill attrahera kunder och sedan låta oss sköta kundservice och fakturering, vänligen se vårt affiliateprogram i stället.

Varför bli återförsäljare?

Din egen affärsmodell

Personlig affärsmodell

Du kan fritt välja din egen affärsmodell, som kan sträcka sig från att bara hjälpa till med installationen till att bygga en fullfjädrad sajt av vilken vårt system bara är en del.

20% rabatt

20% Rabatt

Du får 20% rabatt på det totala beloppet som du debiteras och det kostar ingenting att delta.

Din egen prismodell

Flexibel prissättning

Du bestämmer själv hur mycket du vill debitera dina kunder för dina tjänster. Jämförbara tjänster på nätet kostar $30-$150 per månad, plus ytterligare installationsavgifter beroende på vilka tjänster som erbjuds.

Helt omärkt

Helt omärkt

SuperSaaS kan göras helt omärkt, inga referenser till SuperSaaS kommer att vara synliga för dina kunder och vi kommunicerar endast med dig.

Hur funkar det?

En återförsäljare har vanligen ett konto för sig själv (detta kan vara ett kostnadsfritt konto) och ett ytterligare konto för var och en av sina kunder. Detta gör det möjligt att ge dina kunder administrationsbehörighet till sina kundkonton. Kunderna kan tryggt göra saker som att ändra lösenordet eller kontonamnet; återförsäljaren kommer att ha åtkomst till kontot via sin återförsäljarpanel.

Starta ett återförsäljarkonto
 1. Skapa ett vanligt SuperSaaS-konto om du inte redan har ett (detta kan vara ett gratiskonto). Vanligen vill du INTE uppgradera dina kunders konto till återförsäljarkonton. Det är möjligt att göra det, men detta tar bort möjligheten att ta bort märkningen och gör att du inte heller får separat återförsäljarinloggning.
 2. Konvertera kontot till ett återförsäljarkonto via knappen ”bli återförsäljare” nedan. Du kommer nu att se en ”partnerpanel” till höger i din SuperSaaS-panel. I partnerpanelen kan du skapa ett nytt kundkonto, länka existerande konton och logga in på länkade kunders konton.
  Bli återförsäljare
Konvertera till återförsäljarkonto
Anslut kundkonto(n)
Du kan antingen ansluta ett existerande konto till ditt återförsäljarkonto, eller skapa ett nytt tomt konto via din partnerpanel, som då automatiskt kommer att anslutas.
 1. Skapa ett nytt tomt kundkonto. För att skapa ett nytt kundkonto, klicka på länken ”ny kund”. Ange relevanta uppgifter och klicka på ”Skapa konto”. Om du använder en e-postadress som inte ännu har använts i vårt system kommer en aktiveringslänk att skickas till den adressen.
 2. Anslut ett existerande konto. För att ansluta ett existerande konto, ange ”kontonamn” och ”lösenord” i din partnerpanel och klicka på knappen ”lägg till befintligt konto”.
Konvertera till återförsäljarkonto
Konfigurera kundens konto
 1. Logga in på din kunds konto. När du har lagt till ett kundkonto kan du logga in via knappen Logga in bredvid namnet på kundkontot i din panel. Du kommer att se texten ”inloggad som återförsäljare…” i övre högra hörnet.
 2. Gör i ordning din kunds konto. Konfigurera kundkontot enligt deras önskemål. Vår dokumentation ger dig bakgrundsinformation om alla inställningar.
Partnerpanel
 1. Ta bort referenser till SuperSaaS. Det ögonblick ett konto blir del av ett återförsäljarkonto, göms de flesta referenser till SuperSaaS automatiskt. Det finns några få ytterligare saker som du kan vilja ändra själv:
  • Använd ditt eget domännamn i stället för supersaas.se. Såvida det spelar roll att vårt namn är synligt i domänen, kommer du att behöva ett separat domännamn för varje kundkonto. De kan vara subdomäner till samma domännamn, som t.ex. kund1.dindomän.se och kund2.dindomän.se
  • Ersätt faviconen. En favicon är en liten ikon synlig till vänster om webbadressen i vissa webbläsare. Den kan ersättas med din egen
  • Ändra utgående e-postadress. Avsändaradressen är noreply@supersaas.com som standard, men kan ändras till kundens (administratörens) adress. En begränsning är att e-posthuvudet fortfarande kommer avslöja att det härstammade från våra servrar. Detta är nödvändigt för anti-spam-åtgärder.
  • Du kan om önskat också lägga till kundens egen logotyp och ändra färgerna för att passa med företagsprofilen.

  Allt detta kan ändras från sidan Layoutinställningar; dokumentationen innehåller detaljerade instruktioner för hur man ändrar domännamn och favicon. Observera att inställningar som kan leda till att referenser till SuperSaaS blir synliga, endast finns tillgängliga vid inloggning som återförsäljare, därför kan kunden inte ändra dessa inställningar.

  Supportinformationen i kundkontot visas för slutanvändare till kunden, men om kunden klickar på hjälp när de är inloggade som administratör, kommer de att se supportinformation från ditt återförsäljarkonto. Därför är det en bra idé att ange dina egna kontaktuppgifter på sidan layoutinställningar i ditt återförsäljarkonto.

  Kontaktuppgifter
 2. Säkerställ att det funkar. Logga in som om du vore din kund för att säkerställa att allting ser ut som du tänkt dig. Detta förklaras i nästa avdelning.
Ge kunden åtkomst

Så snart du är nöjd med inställningarna kan du ändra e-postadress för administratör på sidan ”Kontoinformation” till kundens e-postadress och ge dem kontonamnet och lösenordet. Din kund kan logga in via SuperSaaS webbplats, men om du har ställt in ett eget domännamn vill du troligen skicka dem dit. Om du bara använder en egen domän finns det ingen anledning att ge en fullständig URL till ett schema eftersom en lista över scheman kommer att visas (om det bara finns ett schema omdirigeras det dit).

Om du vill skicka någon direkt till ett specifikt schema, kan du hitta adressen till det schemat på dess konfigurationssida under fliken ”Översikt”. När de kommit till schemat kan de klicka på inloggningslänken i övre högra hörnet och sedan klicka på ”Panel” för att komma till panelen.

Om du vill skicka någon direkt till administrationsskärmen utan att först gå via schemat, kan du också ge dem adressen direkt till panelen: www.dindomän.se/dashboard

När du loggar in på ett konto kommer alla sidor i din webbläsare börja bete sig i enlighet med rollen du är inloggad som. Din aktiverade roll (återförsäljare, administratör, specialanvändare etc.) kommer alltid att vara synlig i övre högra hörnet. Om du snabbt vill växla mellan vad din kund ser och återförsäljarvyn, rekommenderas att använda ytterligare en webbläsare. Till exempel kanske du är inloggad som återförsäljare via Firefox och kan då använda Chrome för att kolla vad din kund ser. På så vis undviker du att behöva logga in och ut och byta roller.
Att betala för tjänsten

När kundkonton skapas är de först ”gratis” konton, med tillhörande begränsning om max 50 kommande bokningar. Gratiskonton visar en ”starta gratis provperiod”-knapp som vid klick ändrar ett gratiskonto till ett obegränsat konto under 7 dagars tid. Detta innebär att kontot beter sig som om det hade ett abonnemang, vilket gör att du kan visa kontot för en potentiell kund utan att reklam är synligt, med synkroniseringsfunktioner påslagna och utan begränsning för antal bokningar som kan göras. Efter den kostnadsfria provperioden återgår kontot till gratisversionen såvida inte ett abonnemang startats/köpts. Gratis provperiod kan endast aktiveras via knappen en gång per konto.

När din kund önskar börja använda den prisbelagda tjänsten betalar återförsäljaren SuperSaaS på samma sätt en vanlig kund skulle betala för tjänsten, fast till reducerat pris. Hur kunderna debiteras för sin användning är upp till återförsäljaren. Återförsäljaren kan bestämma sitt eget pris liksom förstås om det ska vara fast pris eller t.ex. ett månatligt återkommande. Man måste inte följa fördelningen som SuperSaaS använder i sina paket.

När en kund överskrider gränsen för sitt aktuella abonnemang kommer en notifikation att sändas till administratörens e-postadress å återförsäljarens vägnar, med en kopia till återförsäljaren för info. När du är inloggad som återförsäljare kan du starta vilket som helst av de ordinarie abonnemangen. Observera att du måste vara inloggad som återförsäljare för att ändra abonnemanget.

Att hantera vidaresålda konton

Du kan ha så många kostnadsfria kundkonton som nödvändigt i demonstrationssyfte. Du kan radera ett kundkonto om du inte längre behöver det via dess sida ”Abonnemangsstatus”. I ditt partnergränssnitt kan du också koppla ifrån ett kundkonto så att det återgår till ett ordinarie konto, ifall att du vill överföra ägarskapet till någon annan (det kommer inte längre få återförsäljarrabatt såvida det inte kopplas till ett annat återförsäljarkonto).

Via den blå pilen i övre högra hörnet av tabellen i din partnerpanel, kan du ladda ner information om dina kunders konton till en Excel eller CSV-fil för användning i din administration. Via partnerpanelen kan du också slå ihop två återförsäljarkonton, eller konvertera ett återförsäljarkonto tillbaka till ett ordinarie konto igen.

Ladda ner eller ta bort kundkonton