Support
Inställningshjälp

Testa schemat du skapat

Det är viktigt att ha i åtanke att SuperSaaS sidor ser annorlunda ut för dig som administratör än för besökarna på ditt schema. Dina besökare kommer inte se knappar som endast visas för administratören som Konfigurera och Administrera. Vanligtvis väljer man också att gömma andra personers uppgifter så att användare bara kan se sina egna bokningsdetaljer och inte andras. Du kan också vilja utföra testning av eventuella e-postbekräftelser du angett ska sändas, eftersom utseendet på e-postbekräftelser är olika för administratörer och vanliga användare.

Det är alltså viktigt att testa bokningsprocessen från besökarens synvinkel för att säkerställa att allt fungerar som avsett. Det finns huvudsakligen tre sätt att växla mellan administratörs- och besökaranvändning av ditt SuperSaaS-schema. Vart och ett av dessa kommer att diskuteras nedan, varav vi börjar med den enklaste metoden: att logga ut som administratör och logga in som användare (eller tvärt om).

Logga ut som administratör, logga in som användare

Till att börja med, för att lätt kunna navigera till ditt schema senare, är det en bra idé att skriva ner webbadressen till schemat eller att spara den som ett ”bokmärke” i din webbläsare. Logga därefter ut som administratör genom att klicka på Logga ut i övre högra hörnet på skärmen och återvänd sedan till schemat, genom att klicka på din webbläsares Bakåt-knapp. Det kan hända att du även behöver klicka på ”Uppdatera”-knappen i din webbläsare för att undvika att du visas en inaktuell sida. Du kan nu kontrollera (och använda) schemat som om du vore en vanlig användare. För att göra ytterligare ändringar i ditt schemas konfiguration, kommer du behöva logga in som administratör igen för att göra ändringen, sedan logga ut och åter testa dina ändringar som användare.

Detta kan, som du säkert kan föreställa dig, snabbt bli omständligt. Du kanske därför kan bli frestad att logga in som administratör i ett fönster och som vanlig användare i ett annat, men det kommer inte att fungera. Din webbläsare minns var du är inloggad och applicerar det på alla dess fönster och flikar. Du kan dock kringgå detta problem genom att använda en helt annan webbläsare.

Använd en andra webbläsare för att testa dina inställningar

Ett bra alternativ till att behöva logga ut och in i administratörs- och användarläge är att använda en andra webbläsare. Du kan då använda en webbläsare för att logga in som administratör och den andra för att logga in som användare. I stället för att behöva logga in och ut ur systemet, kan du nu helt enkelt bara växla mellan webbläsarna. Notera dock att du kan behöva uppdatera sidan i den andra webbläsaren för att ändringarna ska uppenbara sig. Du kan göra det genom att klicka på din webbläsares ”uppdatera”-knapp eller genom att navigera till en annan sida i schemat så att det automatiskt uppdateras.

Om du för närvarande bara har en webbläsare installerad på din dator, kan du ladda ner och installera en till. Chrome, Edge, Firefox och Safari är alla bra och gratis att ladda ner och SuperSaaS fungerar lika bra med alla tre. Om du har tillgång till en annan dator på samma plats, kan det förstås även fungera att växla mellan datorer i stället medan du arbetar.

Webbläsarloggor
Medan du gör ändringar i ditt schema, är det fortsatt tillgängligt för slutanvändaren. Om du bara håller på att experimentera och det inte är önskvärt att användare ser detta, kan du göra schemat tillfälligt otillgängligt genom att klicka på Spärra under fliken Översikt på sidan Konfigurera. Glöm inte att aktivera schemat igen så snart du är klar med att experimentera.

Nå schemat via olika domäner

Om du inte vill installera en till webbläsare, finns det ett till trick som du kan använda för att undvika att behöva logga in och ut, nämligen att besöka SuperSaaS via en annan domän. Detta lurar din webbläsare att tro att det är en helt annan sajt. Det finns ett flertal domäner som pekar till SuperSaaS, men två alternativ till supersaas.se som är lätta att komma ihåg är supersaas.net och supersaas.com. Om du även vill testa hur schemat ser ut för en ”superanvändare” (användare med särskilda befogenheter), vilket är ytterligare lite annorlunda, kan detta vara ett bra trick i stället för att behöva arbeta med en tredje webbläsare. Du kommer att behöva den fullständiga adressen till ditt schema med de alternativa domännamnen. Du kan inte bara skriva i supersaas.net och försöka logga in därifrån för systemet kommer kontraproduktivt att omdirigera dig tillbaka till supersaas.se.

Det finns ett särskilt läge för att testa om betalningssystemet fungerar. Mer information finns i avsnittet om betalningar.