Skriv ut sida

Att hantera betalningar online

Om du väljer att ta betalt av dina kunder direkt när de bokar, kan du använda dig av vårt integrerade betalningssystem online. Som standard kommer PayPal användas som betaltjänst, en av de största leverantörerna i världen. Allt du behöver göra är att skapa ett kostnadsfritt PayPal-konto, medan dina kunder inte behöver ha ett PayPal-konto också. De kan helt enkelt betala med sitt kontokort, precis som vid sedvanlig kortbetalning.

Det är också möjligt att använda sig av Stripe.com i stället. Och i norra Europa finns ytterligare betaltjänster tillgängliga som erbjuder betalsätt specifikt för den regionen. Du kan hitta mer detaljer om detta i listan över betaltjänster.
Alternativet begär betalning och/eller godkännande
  1. På fliken Process, under Begär betalning eller godkännande?, välj Genomför betalning innan det går att gå vidare och klicka på Spara ändringar i slutet av sidan. Detta kommer att ta dig tillbaka till fliken Översikt i avdelningen Konfigurera.
  2. Välj fliken Process igen och klicka på länken Betalningsinställningar till höger om rubriken Begär betalning eller godkännande?.
  3. Under ‘Allmänna inställningar’ välj det tredje alternativet: Automatiskt – PayPal och klicka på Spara ändringar. Detta kommer att ta dig tillbaka till din Panel.
Ställa in onlinebetalning

Resterande del av konfigurationen görs på PayPals webbplats. Vänligen se Att ställa in ett PayPal-konto.

När en kund gör en bokning, kommer den att skapas i ditt schema direkt, för att förhindra att någon annan tar samma plats. Bokningen är dock 'väntande' tills betalning mottagits. Så snart PayPal bekräftar betalningen, blir bokningen godkänd och e-postbekräftelser sänds ut till dig och till kunden, om bekräftelser valts. Om betalningen av någon anledning misslyckas, kommer den väntande bokningen att raderas från ditt schema efter 15 minuter. Om betalningen kommer in efter detta, kommer bokningen att återskapas, såvida inte platsen tagits under tiden kommer administratören att notifieras.

Du kan ställa in så att PayPal lägger till skatt eller frakt till dina betalningar. Skatter läggs då till vid utcheckning, men syns inte i SuperSaaS gränssnitt.

Testa onlinebetalningar

Det finns två enkla sätt att testa dina online betalningsinställningar. Ett sätt är att göra en bokning live i systemet och direkt återställa den. Detta kommer att medföra en liten avgift, eftersom PayPal debiterar dig en avgift för returen (vanligt vis omkring 3 kr). Alternativt kan du testa betalningsprocessen genom att använda vår knapp för testbetalningar. Detta aktiverar betalningsprocessen utan att använda en tredjepartsleverantör. Knappen blir tillgänglig när du aktiverat 'Testläge'. För att göra detta, gå till slutet av sidan Betalningar. Klicka där på alternativet Testläge. Växla till PayPals Sandbox-gateway… En blå testknapp kommer nu att uppenbaras.

Om du vill utföra mer djupgående testning och ändå undvika returavgifter, kan du växla gateway till testläge i kombination med ett PayPal utvecklarkonto.

Test live i systemet

För att testa dina online betalningsinställningar live i systemet, logga in som användare och gör en bokning som kräver betalning. Om du inte ser betalningssidan under bokningsprocessen, är här några saker som kan vara orsaken:

  • Du kanske har ställt in priset till mindre än motsvarande $1.00 (minimibeloppet som tillåts för automatiska betalningar)
  • Du kanske är inloggad som superanvändare eller administratör och har valt alternativet Godkänna automatiskt bokningar som gjorts av superanvändare… i Konfigurera > på fliken Process
  • Du kanske har aktiverat kreditsystemet och användaren som du är inloggad som har kredit kvar. I synnerhet administratören har alltid obegränsad kredit

Att klicka på knappen Betala nu kommer att ta dig till PayPals webbplats, där du kan genomföra betalningen. Notera att PayPal inte tillåter att du skickar pengar till dig själv, så du måste använda ett annat betalkort än det som är kopplat till ditt PayPal-konto - eller ett annat PayPal-konto än det som är kopplat till ditt SuperSaaS-schema för att kunna genomföra betalningen. Efter att betalningen genomförts, kommer du att återföras till ditt schema. Så snart PayPal notifierar SuperSaaS att betalningen mottagits, kommer bokningens status att uppdateras och eventuella bekräftelsemeddelanden som konfigurerats sändas.

För att återställa betalningen behöver du logga in på ditt PayPal-konto. På fliken Översikt, under Min senaste aktivitet, leta upp betalningen som du just genomfört för att testa systemet och klicka på knappen Återbetala (PayPal kan ev. använda en annan benämning), som finns i kolumnen Orderstatus/Åtgärder. Detta kommer att öppna en annan sida, där du kan slutföra återbetalningen (Sidan där du ska bekräfta återbetalningen kommer också informera dig om återbetalningsavgiften du kommer att debiteras).

PayPal-konto översikt

Några minuter efter att du genomfört återbetalningen genom PayPal, bör bokningen vara raderad från ditt schema. Du kan ta reda på vad som hänt en bokning genom att gå till sidan Administrera. Alternativet Visa papperskorg visar raderade bokningar. I ett schema av typen Kapacitet måste du först "zooma in" i en händelse genom att klicka på ikonen Förstoringsglas för att se länken till papperskorgen. Betalningsindikationerna kommer att visa om en bokning raderats pga en återbetalning – R – eller på grund av något annat. Notera att om du eller dina användare gör en avbokning via SuperSaaS, kommer den inte automatiskt återbetalas. Om du däremot gör en återbetalning genom PayPal, kommer bokningen ifråga automatiskt att avbokas hos SuperSaaS.