Support
Inställningshjälp

Använd SuperSaaS formulär

Genom att Lägga till ett formulär till din registrerings- och/eller bokningsprocess kan du samla in ytterligare information från användare när de använder ditt bokningsschema. Så snart du har behandlat formulären, kan du radera eller spara dem för framtida referens. Den här datan kan också laddas ner för användning i andra applikationer som ett CRM-system.

Komma åt inskickade formulär

Gå till Administrera för det formulär det gäller, för att se en översikt av alla inskickade formulär, oavsett om de skickats som del av en bokningsprocess eller som fristående formulär. Om ett formulär skickats som led i en annan process i din onlinebokning, kommer det att innehålla en länk för att hoppa direkt till den aktuella delen i den processen. Om du klickar på formulärikonen, får du se en komprimerad version av vart formulär i översikten. Den lilla pop-up-rutan som uppenbaras innehåller länkar för att radera eller redigera den fullständiga versionen av formuläret.

Översikt av inskickade formulär

Radera formulär

När du raderar ett inskickat formulär, flyttas det till papperskorgen. Du kan se innehållet i papperskorgen via länken Visa papperskorg ovanför tabellen. För att återskapa ett raderat formulär från papperskorgen, klicka på formulärikonen; – och klicka sen på Återskapa formulär i pop-up-rutan.

Om ett formulär fästs till ett annat objekt, som t.ex. en bokning, kommer det automatiskt att flyttas till papperskorgen om bokningen raderas. Det kommer också automatiskt att återskapas om bokningen det tillhör återskapas från papperskorgen. I det fall en bokning är återkommande, kan ett formulär fästas till ett flertal objekt (bokningar i en serie upprepningar). Formuläret kommer bara att flyttas till papperskorgen om alla motsvarande bokningar i serien raderats. Objekt raderas permanent från papperskorgen efter en vecka.

Översikt av formulär i papperskorgen

Ladda ner formulär

Via Administrera, kan du också ladda ner alla formulär genom att klicka på i tabellhuvudet och välja filtypen CSV, XLS eller XML. För din bekvämlighet kan ett formulär också laddas ner som del av användaruppgifter, när det fästs till registreringsprocessen. Detta görs via Exportera i ditt bokningssystem. Likaså när ett formulär fästs till en bokningsprocess, kommer dess data att inkluderas i bokningsuppgifterna som kan hämtas via Administrera > Ladda ned.

Lagra formulär

Du kan se totalantalet formulär som har fyllts i och totalantalet tillåtna formulär i ditt abonnemang (både per månad och totalt) via Användning till höger i Panelen. På sidan Användning kan du också smidigt radera inaktuella formulär, genom att använda de automatiska borttagningsinställningarna. Gamla objekt en gång om dagen utifrån inställningarna du gör här.

Användning