Support
Inställningshjälp

Anslut en plattform för onlinemöten

SuperSaaS erbjuder flera sätt att ansluta till (video)konferenstjänster som Google Meet, Zoom, Jitsi Meet och Microsoft Teams. Systemet kan automatiskt skapa möten i Google Meet och Zoom och skicka med länken i bokningsbekräftelser. Du kan också lägga till möteslänkar manuellt, till dessa eller någon annan plattform för distansmöten.

Möteslänkar hålls dolda för användaren tills de är anmälda till exempelvis en kurs eller har skapat en bokning. Möteslänkar läggs till i bekräftelse- och påminnelsemejl automatiskt.

Skapa videomöten i Google Meet

SuperSaaS kan automatiskt skapa Google Meet-möten när du synkroniserar ett SuperSaaS-schema med Google Kalender.

Aktivera Google Meet:

 1. Publicera ditt SuperSaaS-schema i Google Kalender
 2. Gå till Konfigurera > Process på schemat där du vill aktivera denna funktionalitet
 3. Hitta rubriken ”Lägg till en länk till ett onlinemöte i bokningen?”
 4. Välj alternativet ”Skapa Google Meet-möten”
 5. Skrolla ner och spara sidan

När funktionen är aktiverad kommer systemet automatiskt att lägga till videomöten för nya bokningar i din Google Kalender, samt infoga möteslänkarna i bokningarna på SuperSaaS.

Skapa videomöten i Zoom

SuperSaaS kan automatiskt generera en Zoom-länk när någon bokar ett möte med dig och lägga till den i bokningen i ditt schema.

Zooms gratisplan ”Basic” är begränsad till möten på upp till 40 minuter. Vårt system förhindrar inte att du schemalägger ett möte som är längre än vad din Zoom-plan tillåter. Om du vill ha längre möten bör du överväga att uppgradera till deras ”Pro”-plan.

För att ansluta ditt schema till Zoom:

 1. Besök sidan för Zoom-integration
 2. För varje schema du vill ansluta, tryck på knappen Anslut till Zoom
 3. Om det är första gången du ansluter till Zoom, får du frågan om du tillåter det

När en bokning görs i ett anslutet schema kommer systemet automatiskt att skapa ett möte i Zoom. Denna process kan ta upp till en minut att slutföra.

Så snart uppgifterna för Zoom-mötet är tillgängliga kommer möteslänken bli synlig i SuperSaaS för både superanvändare och den användare som bokade.

I fallet med ett schema av typen ”Kapacitet” där aktiviteter erbjuder flera platser, kommer möteslänken lagras i plats-fältet när du skapar händelsen. Den kommer synas för användare först efter att de anmält sig.

Notera att Zoom tillåter att du skapar max 100 möten per dag. Om du vill planera ett stort antal möten i förväg. kan det vara bra att sprida ut det över flera dagar.

Den automatiska Zoom-integrationen kommer att skapa ett nytt mötes-ID för varje möte. Om du vill använda det personliga mötes-ID:t (PMI) istället, vilket är detsamma för varje möte, bör du stänga av Zoom-anslutningen och helt enkelt lägga till möteslänken i bekräftelsemejlet. Du kan ändra bekräftelsemejlet på sidan Konfigurera > Layout.

Ta bort anslutningen:

 1. Besök sidan för Zoom-integration
 2. För varje schema du vill koppla bort, tryck på knappen Koppla bort

Om du kopplar bort Zoom från alla dina scheman kommer vi automatiskt att ta bort dina Zoom-uppgifter från SuperSaaS.

Lägg till möteslänkar manuellt

Om du vill använda en annan videokonferenstjänst än Google Meet eller Zoom, eller om du vill hantera processen själv, kan du lägga till möteslänkar manuellt.

Lägg till en möteslänk manuellt:

 1. Om du arbetar med ett schema av typen ”Resurs” eller ”Tjänst”: Lägg först till ett administratörsfält i de övergripande inställningar för kontot på sidan Åtkomst.
 2. Gå till Konfigurera > Process för schemat där du vill aktivera denna funktionalitet
 3. Hitta rubriken ”Lägg till en länk till ett onlinemöte i bokningen?”
 4. Välj alternativet ”Lägg till länken till fältet … manuellt”
 5. Skrolla ner och spara sidan

Möteslänkarna kommer endast att visas för användare som är bokade på tiden eller aktiviteten.